Zarząd Spółki Zagłębiowski Park Sportowy sp z o.o. jest jednoosobowy.

Funkcję Prezesa Zarządu od 1 kwietnia 2019 r pełni Karina Skowronek.