Zarząd Spółki Zagłębiowski Park Sportowy sp z o.o. jest jednoosobowy.

Funkcję Prezesa Zarządu od 1 kwietnia 2019 r pełni Karina Skowronek.

 

Rada Nadzorcza

Przewodniczący: Andrzej Łężak

Wiceprzewodniczący: Marcin Gadecki

Członek: Agnieszka Popczyk