W przestrzeni biznesowej stadionu piłkarskiego odbyło się spotkanie Funduszu Górnośląskiego z przedsiębiorcami w ramach "Śniadania z ekspertem". Podczas wydarzenia przedstawiciele firm mieli okazję zasięgnąć niezbędnych informacji dotyczących wejścia na rynki zagraniczne.

 

Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach projektu „Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania” realizowanego przez Województwo Śląskie oraz Fundusz Górnośląski S.A. ze środków EFRR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.5 Umiędzynarodowienie gospodarki regionu, Poddziałanie 3.5.1 Promocja gospodarcza regionu.

 

Spotkanie rozpoczął Prezes Zarządu Funduszu Górnośląskiego S.A. Bartłomiej Babuśka, który mówił o znaczeniu internacjonalizacji działalności sektora MŚP, formach wsparcia jakie Fundusz zapewnia przedsiębiorcom i dalszych planach, które Spółka będzie realizować.

 

Uczestników przywitała również Maria Materla, Radna Sejmiku Województwa Śląskiego, Przewodnicząca Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej oraz Arkadiusz Chęciński, Prezydent Miasta Sosnowca.

 

W części merytorycznej spotkania Zoriana Czajkowska, dyrektor Wydziału Współpracy Zagranicznej Funduszu Górnośląskiego zapoznała uczestników z programami, w ramach których przedsiębiorcy mogą skorzystać ze wsparcia w wejściu na rynki zagraniczne.

 

Ekspertem, który przedstawił podstawy i zakres procesu internacjonalizacji, a także zwrócił uwagę na jego praktyczne aspekty był Zbigniew Popowski, szkoleniowiec, który od lat zajmuje się doradztwem w zakresie handlu zagranicznego, zarządzaniem ryzykiem walutowym oraz ryzykiem inwestycji.

 

W zakładce GALERIA znajdują się zdjęcia z tego wydarzenia - zapraszamy.

 

źródło: fgsa.pl